Teknisk beskrivning

Börja med en hel panel på långsidan. Skruva med 75 mm skruv eller spika med 3" trådspik galv. c/c 600 mm
Låt panelen gå ut över ett hörn som skissen visar. Mät 85 mm från färdig yttervägg på mötande vägg uppe och nere.
Dra ett streck där emellan och såga med handklinga.
Mötande vägg: Börja med halv panel och gör lika som första väggen.
Nu finns det ett urhak i hörnet på 85 mm åt båda hållen. Där fästes knuten enligt vidstående skiss.